Garantier og reklamajonsrett
Ved salg til forbrukere følger vi forbrukerkjøpsloven som gir inntil fem års reklamasjonsrett for fabrikasjonsfeil. For ramma har vi garanti fra produsentene. Enkelte gir fem år, andre ti år, noe som anses som ”livstidsgaranti”.

Motor og elektronikk må anses som å skulle ha en varighet over fem år og dekkes av forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett.

For batterier gir vi en garanti på to år eller 500 fulle ladesykluser, avhengig av hva som kommer først.

Innenfor denne perioden garanterer vi en minste restkapasitet på 80 % av hva som var ved levering. Vi gjør oppmerksom på at en elsykkel består av en rekke slitedeler som bremser, gir, kjede m.m. som kan ha så kort forventet levetid at disse ikke omfattes av reklamasjonsretten.

Alle reklamasjons- og garantiforpliktelser vi yter, forutsetter at det sørges for et fornuftig vedlikehold av elsykkelen og ikke utføres uautorisert arbeid på kritiske komponenter.